กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมบริจากโลหิตแก่ รพ.ลำปาง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.ปริตย์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมบริจากโลหิตแก่โรงพยาบาลลำปาง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ในการนี้มีนางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมมอบเข็มที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณจากสภากาชาดไทยให้แก่ผู้ร่วมบริจากโลหิตในกิจกรรมดังกล่าว โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 97 ราย ได้รับโลหิตจำนวน 32,400 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย