อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกันยายน65

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมให้บริการยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายจากภายนอกสำหรับบุคลากร

พร้อมให้บริการยืมอุป

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมิถุนายน65

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ขอเรียกคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายภายนอก (Pocket WIFI)

         ศูนย์คอมพิว

Read More