นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนมิถุนายน

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. แจ้งให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2565 รับหลักฐานทางการศึกษา

       งานทะเบี

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนเมษายน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2565 ให้มาขอรับหลักฐานทางการศึกษา

  มหาวิทยาลัยรา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกันยายน65

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2564 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา ได้ที่งานงานทะเบียนและประมวลผล

        งานทะเบียนแล

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนพฤษภาคม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.จะดำเนินการระงับบัญชีผู้ใช้งาน Google (@g.lpru.ac.th)ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

   ตั้งแต่วันที่ 1 ม

Read More