งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนมิถุนายน

ประกาศ เรื่องการเปิรับจองเครื่องหมายและเสื้อกิจกรรม ประจำปี 2566 รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.- 7 ก.ค.66

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนมิถุนายน

ประกาศมร.ลป. เรื่องการรับเครื่องหมายประกอบชุดนักศึกษาและเสื้อกิจกรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2566

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนกุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศการเปิดรับจองเสื้อกิจกรรมและเครื่องหมายนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมิถุนายน65

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการพื้นที่เช่าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่2/2565

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนพฤษภาคม

ประกาศการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมีนาคม65

งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ แจ้งนักศึกษาที่ประสงค์จะสั่งจอง เสื้อกิจกรรมและเครื่องหมาย ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถสั่งจองได้แล้ว

  งานจัดการทรัพ

Read More