ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการพื้นที่เช่าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่2/2565

Read more

ประกาศการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ แจ้งนักศึกษาที่ประสงค์จะสั่งจอง เสื้อกิจกรรมและเครื่องหมาย ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถสั่งจองได้แล้ว

  งานจัดการทรัพ

Read more