ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ ประเภท งบรายได้

Parcel_auction2-050467

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด