นศ. มร.ลป. ร่วมเข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 นายณัฐเศรษฐ บุญดีเวียง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้การเข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2567 โดยผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับเกียรติเป็นอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 ในครั้งนี้ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด