สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษย์ฯ มร.ลป. ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าดนตรีวิทยาลัย-มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและโรงเรียนดนตรียามาฮ่า จำกัด โครงการอบรมเทคนิคการพัฒนาทักษะการบรรเลงและปรับเสียงวงโยธวาทิต

สาขาวิชาดนตรี ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าดนตรีวิทยาลัย-มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและโรงเรียนดนตรียามาฮ่า จำกัด โครงการอบรมเทคนิคการพัฒนาทักษะการบรรเลงและปรับเสียงวงโยธวาทิต  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมประสิทธิ์ศาสตร์  ชั้น 3 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   ให้นักเรียน  นักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชาดนตรีได้แนวคิดและเทคนิคการปรับเสียงวงโยธวาทิต และเพื่อให้ครูผู้สอนวงโยธวาทิตได้รับความรู้และเทคนิคการพัฒนาทักษะการบรรเลงดนตรีของนักเรียนวงโยธวาทิต ได้รับเกียรติจาก จ.ส.อ.นิสันติ์ ยกสวัสดิ์ ครูโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก หัวหน้าผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชการ เป็นวิทยากร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด