งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดการบรรยายเรื่อง การปรับเปลี่ยนความคิดให้เข้ากับยุค Digital Disruptio และ Digital Transformation

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การปรับเปลี่ยนความคิดให้เข้ากับยุค  Digital Disruptio และ Digital Transformation ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุน พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยาย