มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณพ่อสุทัศน์ พวงทอง บิดาของนางประภาพร คณิตปัญญาเจริญ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตฯ นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการ กองกลาง  นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณพ่อสุทัศน์ พวงทอง บิดาของนางประภาพร คณิตปัญญาเจริญ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ฌาปนสถานบ้านทุ่งโป้ ต.หลวงเหนือ อ.งาวจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด