ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีคัดเลือก

winder_141265