จิตอาสาพระราชทานสังกัด มร.ลป. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ และถนน เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันยุทธหัตถีและวันกองทัพไทย

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  พร้อมด้วย รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ  และผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ นำสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ และถนน เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันยุทธหัตถีและวันกองทัพไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

เนื่องในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงชนะยุทธหัตถี ในการนี้นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมนำสมาชิกจิตอาสา กล่าวคำน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจนดำรงเป็นชาติไทยตราบจนทุกวันนี้