คณบดีคณะเทคโนอุตฯ มร.ลป. ร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 34

ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเซ้าท์ซีเพิร์ล โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต จ.ภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม ทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาองค์กร ตลอดถึงประสานความร่วมมือของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด