สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.กิตติยา ปลอดแก

Read more

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาตร์ มร.ลป. จัดการประกวดแข่งขันการพัฒนาสื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.กิตติยา ปลอดแก

Read more