สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แก่ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ED318 ชั้น 3 อาคาร 52 อาคารคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง พร้อมด้วย ผศ.สมชาย เมืองมูล และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ : คณะครุศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด