สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนตุลาคม65

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และคณะกรรมการ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกันยายน65

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  ข้อบังคับมหาว

Read More