ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และคณะกรรมการ

news_101065-2
ติดตามข่าวสาร
0
fb-share-icon0
RSS20
YouTube
Instagram0