สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 20-01-66

เมื่อวันที่ 20 มกราค

Read more

LPRU NEWs ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566

Read more

โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมกาดมั่วตัวน้อย

อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง

Read more

คณบดีคณะเทคโนอุตฯ มร.ลป. ร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 34

ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบด

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้าน SDG จาก ม.ราชภัฏสงขลา

รศ.ดร.พิมผกา โพธิลัง

Read more

มร.ลป. จัดกิจกรรมโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ “การปลูกข้าวนาโยน”

เมื่อวันที่ 19 มกราค

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 18-01-66

เมื่อวันที่ 18 มกราค

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 17-01-66

เมื่อวันที่ 17 มกราค

Read more

LPRU NEWs ประจำวันที่ 17 มกราคม 2566

Read more

จิตอาสาพระราชทานสังกัด มร.ลป. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน และแหล่งน้ำ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 16-01-66

เมื่อวันที่ 16 มกราค

Read more

จิตอาสาพระราชทานสังกัด มร.ลป. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ และถนน เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันยุทธหัตถีและวันกองทัพไทย

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read more

องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 11 มกราค

Read more

LPRU News ประจำวันที่ 10 มกราคม 2566

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 10-01-66

เมื่อวันที่ 10 มกราค

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 09-01-66

เมื่อวันที่ 9 มกราคม

Read more

LPRU News ประจำวันที่ 6 มกราคม 2566

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 05-01-66

เมื่อวันที่ 5 มกราคม

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 04-01-66

เมื่อวันที่ 4 มกราคม

Read more

LPRU News ประจำวันที่ 3 มกราคม 2566

Read more