มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

LPRUNEWSLPRUNEWS67

LPRU News ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นศ. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักศึกษาเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำป

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS67

LPRU News ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ประชุมหารือความร่วมมือกับ Yunnan Feihang Education Investment Group ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 19 กุมภา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.ติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสแรก

ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดตั้งศูนย์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบกระดาษ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

: เมื่อวันที่ 17 &#8

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS67

LPRU News ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 14 กุมภา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมปลูกข้าวอินทรีย์ แบบนาโยน ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 14 กุมภา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. KICKOFF โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 12 กุมภา

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS67

LPRU News ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 13 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 13 กุมภา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดกิจกรรม “งานตรุษจีน ประจำปี 2567”

ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระ

Read More
LPRUNEWSLPRUNEWS67

LPRU News ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดงานนานาชาติสัมพันธ์ ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 12

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. คว้ารางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ระดับดีเด่น ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(SROI)”

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สวพ. มร.ลป. ประชาสัมพันธ์งานตลาดวัฒนธรรม “กาดฮิมขัว”

เมื่อวัน ที่ 7 กุมภา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 07 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กพน. มร.ลป.จัดกิจกรรม “ราชภัฏลำปางร่วมใจ หนี่งหยดโลหิตให้ ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์”

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอ

Read More