คลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570 ”

ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ ผู้

Read more

คลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวันที่ 25 กรกฎา

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0