คลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คลินิกเทคโนโลยี เครือข่าย มร.ลป. ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพอย่างง่าย

เมื่อวันที่ 27 สิงหา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570 ”

ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ ผู้

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวันที่ 25 กรกฎา

Read More