ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนพฤษภาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Award ประเภทสถานศึกษา จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


       ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Award ประเภทสถานศึกษา จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” (15th Thailand Road Safety Seminar : A New decade, New normal, Safe driving is priority) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร