งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกุล  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ฯ  ผศ.ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน และผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 529 คน

โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ ได้ร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาขาพืชศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การแข่งขันนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การแข่งขันทักษะการกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง การแข่งขันทักษะการเข้าด้ามจอบ การแข่งขันทักษะขยายพันธุ์พืช การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพการจัดสวนถาด การแข่งขันทักษะการทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัส การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ และการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้

🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัส

🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาขาพืชศาสตร์