ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการและการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแข่งขัน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
และการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแข่งขัน
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

————————–

         ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ จำนวน ๔ อัตรา   ไปแล้วนั้น

         บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัย    มีภาระกิจ จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแข่งขันจากกำหนดการเดิมวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกอ่านรายละเอียด