ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมิถุนายน65

ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดติวเตอร์ก่อนสอบและสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ประจำปี 2565


ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดติวเตอร์ก่อนสอบและสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 โดยได้กำหนดการติวเตอร์และสอบจำนวน 15 รอบ
(โดยนักศึกษาที่มาเข้าร่วมติวเตอร์จะมีสิทธิ์สอบผ่าน )
รอบแรก เริ่ม 22 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
สมัครและติดตามข่าวสารได้ที่
ลงทะเบียนติวเตอร์ ได้ที่ https://lpru.in/training-exitexam
สมัครสอบออนไลน์ได้ที่ https://lpru.in/exitexam
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
088-251-5737