เดือนกุมภาพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนกุมภาพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกำหนดขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  ประกาศคณะกรรม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนกุมภาพันธ์

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอรับใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์

📣แจ้งจากกองบริการการ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนกุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศการเปิดรับจองเสื้อกิจกรรมและเครื่องหมายนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนกุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2565

ประกาศ มหาวิทยาลัยรา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนกุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2565

👉รับสมัครทุนการศึกษา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนกุมภาพันธ์

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2566

ท่านสามารถ Download

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนกุมภาพันธ์

ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่2/2565

Read More