สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวน บุคลากรและนักศึกษา มร.ลป. ใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย ด้วยการ Activate Windows license, Office 365 และ Office 2021 เพื่อใช้งานอย่างถูกลิขสิทธิ์ ได้ฟรี!!!


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมสร้างความตระหนักและใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย ด้วยการ Activate Windows license, Office 365 และ Office 2021 เพื่อใช้งานอย่างถูกลิขสิทธิ์ ได้ฟรี!!!
สามารถดาวน์โหลดคู่มือ ได้ตามลิงค์
หมายเหตุ
การ Activate Windows , Activate Office 365 และ Activate Office 2021 ในรูปแบบ KMSต้องทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเท่านั้นสามารถใช้ได้ทั้ง Lan , Wifi หรือ VPN

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด