มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเอื้องหลวง อาคารคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้กำหนดถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด