งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยนางสาวหอมนวล ศรีริ และนายเกริกฤทธิ์ สิทธิชัย นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิ

มลลักษณ พระบรมราชินี ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565