มร.ลป. ลงนาม MOU ร่วมกับ SCG แก้ไขปัญหาขยะจากใบไม้และกิ่งไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.กิติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อความร่วมมือ กับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด นำโดย นายวรการ พงษ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงงานปูนลำปาง เพื่อดำเนินงานการแก้ไขปัญหาขยะจากใบไม้และกิ่งไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตาม แนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดขยะจากใบไม้และกิ่งไม้อย่างถูกวิธี เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะจากใบไม้และกิ่งไม้ รักษาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเป็นการส่งเสริมโครงการ “แต่งบ้าน แต่งเมือง นครลำปาง”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด