งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนายแพทย์นพรัตน์ วัชรขจรกุล

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซซูแป เอเจนซี่ จำกัด เข้าร่วมประชุมฯ

ในการนี้ได้มี นายทักขพล แต้มทอง ผู้แทน สำนักงานในพระองค์ฯ สำนักพระราชวัง ร่วมประชุม รับฟังรายละเอียด รูปแบบการจัดกิจกรรมในวโรกาสเสด็จฯ และชี้แจงการเตรียมความพร้อม ในส่วนของสำนักพระราชวังชี้แจงกำหนดการในวโรกาสเสด็จฯ พร้อมทั้งทบทวนการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ และการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย ณ ห้องประชุมสิรินตรีทอง อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดลำปาง ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธาน ในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง