ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

มร.ลป. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประชันกลอนสดระดับประเทศในวันนักกลอน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันการประชันกลอนสดระดับประเทศในวันนักกลอน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในกิจกรรมวันนักกลอน อนุรักษ์และส่งเสริมวรรณศิลป์ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย จัดโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค กรุงเทพฯ

 

การแข่งขันดังกล่าว นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วยนายณัฏฐณิช  ราชบุญเรือง นายวรเมธ   สะอาดจิตต์  นายประกายกาล  ประสานสุข และน.ส.อภิสรา  ทิพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

โดยมี ผศ.ดร.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ อาจารย์สังกัดคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอ.สุวรรณี เครือพึ่ง คณะครุศาสตร์  เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม