ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป

job_proLPRU-3-65-010765

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด