ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และบริจาคร่างกาย


🩸🩸กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ และสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง จำนวน 15 แห่ง ได้กำหนดจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อโครงการ กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 9 เพื่อถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง “90 พรรษา 90 ล้านซีซี” โดยกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

🩸🩸จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และบริจาคร่างกาย ในวันที่ 9 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร.054-237399 ต่อ 4103

“สุขเหนือสิ่งอื่นใด😍คือสุขใจที่ได้เป็นผู้ให้”❤️

————————————————————————

🩸แบบสำรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส Covid-19 >>> https://forms.gle/7ZhXV2PAhUzSntwu6

————————————————————————
**สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะกรอกข้อมูลมาจากที่บ้านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่**

🩸ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต >>>http://www.studentloan.lpru.ac.th/formom/forms/Blood.pdf

🩸ดาวน์โหลดหนังสือสำคัญการอุทิศร่างกาย >>>http://www.studentloan.lpru.ac.th/formom/forms/P1.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด