งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง”  ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 1 นางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาราชการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

 

กิจกรรมเพาะพันธุ์กล้ากาสะลองเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จัดขึ้นเพื่อ  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ความรู้ประสบการณ์  ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  สร้างจิตสำนึก  เพิ่มพูนทักษะทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยจัดกิจกรรม 4 กิจกรรมประกอบด้วย

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการในทศวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร

2 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจร

3 เศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

4 Soft Power อิทธิพลทางความคิด ขับเคลื่อนสังคม

 

นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมนันทนาการ  การฝึกซ้อมร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย  สร้างความภาคภูมิใจของการเป็นคนของพระราชา  ข้าของแผ่นดิน  รวมทั้งเป็นการสร้างความคุ้นเคยระหว่างเพื่อนนักศึกษา  รุ่นพี่รุ่นน้อง  เพื่อเป็นเครือข่ายในการเรียน  และการทำงานร่วมกันในอนาคต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *