มร.ลป. ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ Operating Model

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read more

LPRU News ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

Read more

มร.ลป. ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิ

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 25-11-65

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิ

Read more

อาจารย์ ม.ราชภัฏลำปาง ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker ในงาน International Conference on Religion, Education and Arts

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษานักศึกษาทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม “เยาวชนไทยหัวใจอาสา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำป

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 24-11-65

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิ

Read more

สาขาวิชาดนตรี มร.ลป. จัดการแสดงดนตรี ในโครงการ LAMPANG RAJABHAT MUSIC FESTIVAL 2022

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิ

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 23-11-65

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิ

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 22-11-65

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิ

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 21-11-65

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิ

Read more

นักวิจัย มร.ลป.ส่งมอบนวัตกรรมจากผลงานวิจัย พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประตูผา

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิ

Read more

มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาของนางพิศวง กองกระโทก หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน

Read more

LPRU News ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

Read more

มร.ลป. ร่วมพิธีฌาปนกิจ อ.สุเชฎฐ ลือชัย อาจารย์อวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 17-11-65

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิ

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 16-11-65

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิ

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 15-11-65

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิ

Read more

มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 3 / 2565

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิ

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 14-11-65

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิ

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0