อธิการบดี มร.ลป. ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ครั้งที่ 4/2565

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read more

อธิการบดี มร.ลป. ร่วมประชุมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาค

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0