งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อธิการบดี มร.ลป. ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2566 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปิดการประชุม