หอพักนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

ประกาศมร.ลป. เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักในรอบที่ 4 และกำหนดวันรายงานตัวและการเข้าพักในหอพักนักศึกษา ฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนพฤษภาคม

ประกาศการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนเมษายน65

ประกาศรายชื่อการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Read More