หลักฐานทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนเมษายน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2565 ให้มาขอรับหลักฐานทางการศึกษา

  มหาวิทยาลัยรา

Read More
เดือนพฤศจิกายน65

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1/2565 รับหลักฐานทางการศึกษา

        งานทะเบียนแล

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม65

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2/2564 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา

   งานทะเบียนและประม

Read More