มร.ลป. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์อุดม ยศประสิทธิ์ อาจารย์อาวุโสสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมาลังการ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหารพระอารามหลวง อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

เมื่อวันที่ 13 กันยา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่  16  กรก

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาค

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์อุดม ยศประสิทธิ์ อาจารย์อาวุโสสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 มิถุน

Read More