นักศึกษาภาคปกติ

ข่าวประชาสัมพันธ์2567เดือนมกราคม

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป.แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาตกค้าง ภาคเรียยนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

        งานทะเบียนแล

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนกุมภาพันธ์

ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่2/2565

Read More
เดือนมกราคม

ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Read More