จ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปี พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขตงานของการจ้างแ

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีคัดเลือก

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปี พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More