คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 40

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัยและอ่าน ท่อง ร้อง เล่าและเล่น เป็นการพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด