ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

น.ศ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน ในการแข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (CARC 2024) ชิงแชมป์ประเทศไทย

มร.ลป. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สนง. สหกิจศึกษาฯ มร.ลป. จัดโครงการเปิดโลกทัศน์สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสการทำงาน

มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อ.สมิง จงกะสิกิจ อาจารย์อาวุโส และบิดาของ อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มร.ลป. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด