อธิการ มร.ลป. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับการติดตามโครงการ MHESI STREET ART

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด