อธิการบดี มร.ลป. ต้อนรับอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย จากวิทยาลัยการศึกษาปฐมวัยกุ้ยหยาง