ม.ราชภัฏลำปาง หารือแนวทางสนับสนุนทางวิชาการให้กับอำเภอเมืองลำปาง ในโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ