มร.ลป.เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อาจารย์วิทเอก สว่างจิตรา อาจารย์สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน คณะครุศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด