มร.ลป. เข้าร่วมการประชุมพัฒนาเครือข่ายให้บริการส่งเสริม SME ภาคเหนือ กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด