มร.ลป. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม คุณแม่ จุไรรัตน์ จันทรสุรินทร์ ภรรยาของ ดร.พินิจ จันทรสุรินทร์ อดีต ส.ส.ลำปาง และบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง