มร.ลป. ประกอบพิธีลงเสาเอก เสริมสิริมงคลในการก่อสร้างหอพักนักศึกษา 3